Αρχική>DOSOMAC> DOSOMAC with two materials> Προδιαγραφές του Ζυγιστικού DOSOMAC CWD